پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger

توضیحات

مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)
کارفرما: آهن و فولاد ارفع
تاریخ: مهر 1396

عملیات پاکسازی و لایروبی چاهک های سیل لگ این شرکت طی 2 روز با موفقیت انجام شد.

پروژه های دیگر
طراحی و نظارت بر ساخت و استقرار سیستم جاروی مرکزی
پاکسازی نفت و اسلاج از Burn pit
فهرست