پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger

توضیحات

مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)
کارفرما: آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تاریخ: خرداد 96

پروژه های دیگر
پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger
جمع آوری گندله و نرمه در شرکت صنعت فولاد شادگان
فهرست