پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger

توضیحات

مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)
کارفرما: پیشگامان صنعت فولاد جی
تاریخ: مرداد 95
این عملیات به سفارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان و با همکاری شرکت پیشگامان صنعت فولاد جی در مرداد ماه سال 1395 انجام شد.
طی این عملیات مدول های C و D شرکت فولاد مبارکه طی چند مرحله به صورت کامل لایروبی و لجن و ضایعات سفت و متراکم شده از انتهای چاهک ها بیرون کشیده شد.

پروژه های دیگر
پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger
پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger
فهرست