مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)
کارفرما: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
تاریخ: بهمن 99

پروژه های مرتبط
فهرست