مجری: شرکت ناب اندیش صنعت اعصار

کارفرما: کارخانه فولاد جهان آرا اروند

تاریخ اجرا: هم اکنون در حال اجرا

عملیات نقل و انتقال تاندیش برگردان‌ها در فولاد جهان آرا اروند

فهرست