پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger

توضیحات

مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)
کارفرما: فولاد مبارکه اصفهان
تاریخ: آذر 95 تا اکنون

پس از انجام عملیات لایروبی مدول های C و D شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این عملیات جهت انجام دوره ای در بازه های زمانی مشخص (شات دان) به مدت دو سال به شرکت ناب اندیش صنعت اعصار واگذار گردید که در حال حاضر این عملیات در حال پیگیری است.

پروژه های دیگر
پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger
پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger
فهرست