ساخت دستگاه وکیوم لودر

ساخت وکیوم لودر
ساخت وکیوم لودر
ساخت وکیوم لودر
ساخت وکیوم لودر
ساخت وکیوم لودر
با توجه به فعالیت‌های انجام گرفته در بخش تحقیق و توسعه، وکیوم لودر ساخت شرکت ناب اندیش صنعت اعصار، بسیاری از مشکلات فعلی در دستگاه‌های رایج را نداشته که این ویژگی منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری مرتبط با دستگاه خواهد شد. ساخت این دستگاه از ابتدای اسفندماه سال 1399 آغاز شده و در پایان تیرماه سال جاری (5 ماه) به بهره‌برداری خواهد رسید.

مشخصات دستگاه:

مشخصات وکیوم لودر
فهرست