پاکسازی چاهک های سیل لگ توسط دستگاه Turbo Dredger

مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)

کارفرما: آهن و فولاد ارفع

تاریخ: مهر 1396

دیگر پروژه ها