مکنده صنعتی پرتابل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مکنده صنعتی پرتابل
مکنده صنعتی پرتابل

این نوع ازمکنده ها باابعاد وقدرت های مختلف میتوانندبه عنوان یک وسیله کاربردی و مفید جهت انجام نظافت دراماکن مختلف بخصوص محیط های اداری، تجاری وخصوصاً کارگاهی مورداستفاده قرار گیرند. این مکنده ها توانایی جمع آوری انواع مواد جامد و مایع مانند مواد پودری و غبارها، پلیسه های فلزی، چوبی و پلاستیکی ، آب و روغن و… را دارند. جابجایی آسان و تخلیه راحت مخزن و فیلتراسیون دستگاه باعث شده که استفاده ازاین مکنده ها برای کاربران بسیار راحت باشد. این نوع مکنده ها براساس نیاز مشتریان درمدل، ابعاد و کارایی های متنوع قابل طراحی و ساخت می باشند.

فهرست