مکنده صنعتی ثابت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مکنده صنعتی ثابت
مکنده صنعتی ثابت

برخی ازصنایع براساس حجم کار وفعالیت واحدهای مختلف خودنیازمند وجود مکنده بصورت دائمی دریک مکان خاص میباشند. دراین موارد استفاده از مکنده های ثابت یا به اصطلاح Stationary Vacuum به آن ها پیشنهاد میگردد.

فهرست