مجوزها و افتخارات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مجوزها و افتخارات

لوح تقدیر از طرف وزارت علوم و تحقیقات به منظور کسب رتبه سوم پژوهش های کاربردی در جشنواره بین المللی خوارزمی به پژوهشگر برتر جناب آقای مهندس رضا بیژن زاده جهت ارائه طرح ارزنده “جاروی صنعتی توربووکیوم”

بنیاد ملی نخبگان

برگزیده جشنواره علم تا عمل

لوح تقدیر از طرف ریاست جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی منظور کسب رتبه سوم پژوهش های کاربردی در جشنواره بین المللی خوارزمی به پژوهشگر برتر جناب آقای مهندس رضا بیژن زاده جهت ارائه طرح ارزنده “جاروی صنعتی توربووکیوم”

گواهی ایسیسکو

گواهی ثبت اختراع از سازمان مالکیت صنعتی

گواهینامه جشنواره بین المللی خوارزمی

پروانه بهره برداری

گواهی جواز تاسیس از وزارت صنعت معدن و تجارت

فهرست