برخی ازصنایع براساس حجم کار وفعالیت واحدهای مختلف خود نیازمند وجود مکنده بصورت دائمی دریک مکان خاص میباشند. دراین موارد استفاده از مکنده های ثابت یا به اصطلاح Stationary Vacuum به آن ها پیشنهاد میگردد.

کاربرد ها

این سیستم در نظافت مکان‌های با دسترسی پایین، نقاط مرتفع کارخانجات صنعتی، سیلوهای سیمان، تاورهای شارژ مواد در واحدهای احیا مستقیم فولاد، کارگاه‌ها و سالن‌های صنعتی تولیدی و … کاربرد دارد.

مزایا

  1. ایجاد مکش در نزدیکی محل دپوی مواد
  2. امکان نصب مخزن جمع آوری در فاصله زیاد نسبت به محل دپوی مواد
  3. امکان نصب فیلتر در فاصله زیاد نسبت به محل دپوی مواد
  4. امکان نصب منبع تغذیه (کمپرسور هوا) در فاصله زیاد نسبت به محل دپوی مواد
  5. امکان طراحی میزان مکش (فشار منفی) و دبی مکش با توجه به نوع، حجم و موقعیت دپوی مواد.

ویژگی ها

  • دراین نوع ازسیستم های مکش ،دستگاه مکنده ومتعلقات آن بصورت ثابت دریک مکان خاص نصب شده وبرای دسترسی به بخش ها و یا طبقات مختلف یک سیستم پایپینگ طراحی و اجرا میگردد.
  • این سیستم به مکنده مرکزی متصل است وبدون جابجایی مکنده، این امکان وجود داردکه مواد درفواصل وطبقات مختلف جمع آوری ودر مخزن دستگاه ذخیره گردد.
  • این مکنده‌ها برای یک استفاده منظم در یک مجموعه طراحی‌شده اند. آن‌ها کارآمد، بادوام و ترکیبی از قدرت و سهولت در استفاده می‌باشند
فهرست